U bent hier: Home  »  Blog

Beëdigd vertaler Duits gezocht: hoe vind ik die?

Stel, u begint een bedrijf in Duitsland. Dan heeft u natuurlijk nagedacht over het product dat u daar wilt gaan maken of wilt verkopen. U heeft aan alle belangrijke dingen gedacht, zoals het openen van een Duitse bankrekening, de financiering, de locatie, het personeel enzovoort. Tenzij u de activiteiten als Kleingewerbebetrieb of BGB-Gesellschaft (GbR) uitvoert, zult u zich in het Duitse Handelsregister moeten laten inschrijven. De uitvoering en bewaking van het Duitse handelsregister is een serieuze zaak en valt onder de bevoegdheid van het zogeheten amtsgericht. Het register zorgt voor rechtszekerheid in het handelsverkeer. Daarom worden alle feitelijke en wettelijke omstandigheden in het register opgenomen en bewaakt. 

Om in het register te kunnen worden ingeschreven, zult u eerst naar een Duitse notaris moeten. Dan is het belangrijk dat u uw plannen en activiteiten op de juiste manier en met de juiste woorden omschrijft, want alleen dan komt u later niet voor verrassingen te staan. In de gründungsurkunde (akte van oprichting) zal de notaris de naam van uw bedrijf vastleggen. Maar nog belangrijker is dat de omschrijving van de ‘unternehmensaktivitäten’. Als uw bedrijf een gesellschaft mit beschränkter haftung (te vergelijken met een bv in Nederland) is, moet deze rechtspersoon in het handelsregister worden ingeschreven. Pas daarna is daadwerkelijk sprake van een juridisch erkende gmbh. 

Nadat u contact met de notaris contact hebt opgenomen, zal deze een aantal belangrijke vragen aan u voorleggen. U zult moeten aangeven wie de vennoten (gesellschafter) zijn, hij zal helpen bij de oprichtingsakte en de satzung (statuten), hij zal u vertellen over het stammkapital (aandelenkapitaal), u zult de nodige vergunning moeten kunnen overleggen, enzovoort. Als alle zaken op een rij zijn gezet, volgt de ‘eintragung ins handelsregister’. 

De belangrijkste vraag die u zich vooraf altijd moet stellen: reichen meine deutschkenntnisse hier aus. Wat weet ik eigenlijk van de taal, behalve der, die und das? Weet ik wat woorden als haftpflichtversicherung, genehmigung, stammkapital, beglaubigung […] betekenen? Natuurlijk moet u zich niet onderschatten. Zeker als u regelmatig met Duitse, Zwitserse of Oostenrijkse zakenpartners in gesprek bent geweest, zullen veel zaken u vertrouwd in de oren klinken. Toch kan het belangrijk zijn om kritisch naar uzelf te kijken. U kunt de oprichting van uw bedrijf in Duitsland natuurlijk in handen leggen van een jurist. Die kan helpen bij het vergelijken van de twee rechtssystemen. Hij kan ook documenten aan u uitleggen en verzoeken in het Duits opstellen. Maar soms heeft hij officiële Nederlandse documenten nodig, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel (auszug IHK), een Verklaring van erfrecht (erbschein), een diploma of getuigschrift (zeugnis), een jaarverslag of een jaarrekening (jahresbericht, vaak ook aangeduid als geschäftsbericht) , uw statuten (satzung), een arbeidsovereenkomst (arbeitsvertrag of dienstvertrag), een huurcontact (mietvertrag) of een verklaring van uw bank over uw geldmiddelen. 

Dan moet u op zoek naar een beëdigd vertaler Nederlands – Duits. Omgekeerd zult u soms ook Duitse teksten aan een Nederlandse instantie moeten overleggen. Dan heeft u een beëdigd vertaler Duits – Nederlands nodig. Soms kunt u voor beide taalrichtingen bij dezelfde beëdigde vertaler terecht. Maar dat is niet altijd het geval. 

In de Nederlandse wet Beëdigde Tolken en Vertalers van 11 oktober 2007 is namelijk vastgelegd dat de professionals uit deze beroepsgroep alleen beëdigd zijn wanneer zij in een register zijn opgenomen. Daarbij gelden eisen die de kwaliteit en integriteit van tolken en vertalers moeten waarborgen. De toelating tot het register kan voor verscheidene talen en voor beide vertaalrichtingen plaatsvinden, maar wie zich wil laten registreren, zal moeten aantonen dat hij voor alle gewenste talen en over voldoende initiële kwaliteiten beschikt. Neemt men een beëdigd vertaler in de arm, dan is deze niet per definitie voor beide taalrichtingen geregistreerd. Als u inschat dat u teksten zowel van het Duits naar het Nederlands als van het Nederlands naar het Duits zult moeten laten beëdigen, is ons advies om bij de vertaler of het vertaalbureau na te vragen of men over deze bevoegdheid beschikt. Bij Albers Vertalingen hoeft u dit niet te vragen. Dus als u een Nederlandse of Duitse vertaling van uw tekst moet laten beëdigen, kunt u bij ons terecht. Wij werken bovendien met ervaren vertalers die als native speaker naar hun moedertaal vertalen. 

Wanneer uw document in het ontvangende land niet alleen beëdigd moet worden, maar ook een apostille behoeft, is de procedure uitgebreider. Op de website www.rechtspraak.nl staat hierover: 


Apostilles en legalisatie Voor een apostille of legalisatie kunt u terecht bij de Centrale Balie. Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. 

Wanneer een apostille? Indien het document afkomstig is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend, worden de documenten voorzien van een apostille. Landeninformatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Wanneer een legalisatie? Indien het document bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag niet heeft ondertekend dan dient het document te worden gelegaliseerd. De weg die een legalisatie van een document aflegt is langer. Legalisaties worden door de president of waarnemend president van de rechtbank getekend en daarna door het ministerie van Buitenlandse zaken. U moet zelf zorgen dat het document wordt voorgelegd aan dit ministerie. 

bron: www.rechtspraak.nl 
Voorbeeld van een verklaring bij een beëdigde vertaling. Op de plaats van de rode driehoek komt de zegel met apostille van de rechtbank

Beëdigde tolken en vertalers: vroeger en nu

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers (kortweg Wbtv) in werking getreden. Daar is lang naar toe gewerkt en het heeft veel voeten in de aarde gehad voordat deze verandering een feit werd. De wet was o.a. nodig omdat er nogal wat mis ging bij het tolken en vertalen in het domein van justitie en immigratie. Niet opgeleide tolken en vertalers boden hun diensten aan en er kwamen ook malversatie voor als de diensten een tolk of vertaler inschakelden. Immers, wie kon controleren of de tolk of vertaler zijn vak verstond en ook betrouwbaar en objectief de communicatie tussen bijvoorbeeld een buitenlandse verdachte en een Nederlandse rechercheur weergaf. Voormalig minister van Justitie Cohen pleitte daarom al rond 1998 voor een wet die de kwaliteit en betrouwbaarheid moest verbeteren. Een lange zoektocht begon en binnen de beroepsgroep waren als snel de eerste kritische geluiden te horen. Maar de ontwikkeling was niet tegen te houden. Wel probeerden de diverse beroepsverenigingen invloed uit te oefenen op de inhoud en het karakter van de wet. Maar omdat zij geen echte gezamenlijke vuist konden maken, kwam er een wet die soms wat ver van de beroepspraktijk leek te staan. 

De belangrijke elementen in de wet:

Er kwam een register voor beëdigde tolken en vertalers. Voorafgaand aan de registratie vindt een beoordeling van de aanvrager plaats. De inschrijving geldt voor vijf jaar en binnen deze termijn moeten de tolken en vertalers 80 PE-punten behalen. PE betekent permanente educatie. De tolken en vertalers moeten dus kosten maken om hun vak bij te houden. Een veel gehoord argument is dat zij eigenlijk al on the job leren, omdat zij zich bij vrijwel iedere opdracht moeten inlezen, referentiemateriaal moeten zoeken of bij collega's of klanten moeten navragen. Gewend als zij zijn om informatie te lezen, slagen zij er vaak in om de juiste woorden bij de begrippen in de andere taal te vinden. Dan lijkt PE niet meer nodig. Maar door deze eis komen veel tolken en vertalers tegenwoordig sneller dan vroeger in contact met collega's en mensen in andere beroepen. Nieuwe ontwikkelingen worden op een andere manier deel van hun competentie. Ook moet na iedere periode een nieuwe Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) worden overgelegd.

Spin in het web is toezichthouder Bureau btv in 's-Hertogenbosch. Op dit moment is men daar in overleg met de relevante betrokkenen bezig om de procedures en kaders voor registratie en beoordeling aan het veranderen. Meer informatie over Bureau Btv vindt u op http://www.bureaubtv.nl. 

Hoe was het vroeger

Zijn de veranderingen nu echt nodig geweest en heeft de wet veel verbeteringen gebracht? Want daar ging het toch om? Wie bijvoorbeeld een beëdigd vertaler Duits - Nederlands of een beëdigd vertaler Nederlands - Duits zoekt, wil natuurlijk kwaliteit. Maar ook betrouwbaarheid. Ook de nieuwe wet kan dit niet honderd procent garanderen. En natuurlijk waren de tolken en vertalers die volgens de oude wet van 1878 waren beëdigd (waarin de tolken als groep kennelijk waren vergeten, getuige de naam Wet beëdigde vertalers) in de meeste gevallen bekwaam en betrouwbaar. Maar onze samenleving is dynamischer dan ooit. En ja, dan is het goed dat je het vak bijhoudt en er een beoordeling van je vaardigheden, competenties, praktijkervaring enzovoort bestaat. 

Dat is belangrijk als u op Google 'beëdigde vertaling Duits' of 'waar vind ik een beëdigd vertaler Duits' intypt. De kans dat u bij een geregistreerde vertaler komt, is dan 100 procent. Want wie niet aan de criteria voldoet, verliest na vijf jaar zijn beëdiging en registratie en mag zijn handtekening ook niet meer bij de Nederlandse rechtbanken deponeren en deze zullen geen apostille afgeven. 

Natuurlijk kost een beëdigde vertaling meer dan een gewone vertaling. Maar met uw tekst mag gewoon niets mis gaan.

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design