U bent hier: Home  »  Blog

Twintig jaar geleden schoof de postbode een brief in mijn brievenbus. Het was ongeveer een jaar voordat het NGTV officieel werd geboren. In de brief werd ik uitgenodigd voor een kringbijeenkomst van tolken en vertalers. De bijeenkomst vond plaats in de Volksuniversiteit in Arnhem en aanwezig waren in mijn herinnering ongeveer 20 mensen. 

Spannend? Ik was blij met de uitnodiging. Ik werkte weliswaar al ongeveer vier jaar als freelance vertaler, maar ik kende nog lang niet alle knepen van het vak.

Soms is het goed om even stil te staan bij je persoonlijke ontwikkeling en welke dingen daarbij hebben geholpen. Ik wil dat hier doen door mezelf een aantal vragen te stellen.

Kende ik al veel collega’s voordat ik de bijeenkomst van Kring Arnhem-Nijmegen bezocht? Nee, hooguit vier of vijf.

Miste ik de collegiale uitwisseling? Zeker. Toen ik nog leraar Duits was, hielpen zulke gesprekken mij bij het maken van keuzes.

Kreeg ik nieuwe inzichten in mijn werk als vertaler? Leerde ik anders en beter te vertalen? Gingen er deuren open naar nieuwe technologieën? Ontdekte ik welke prijs ik zeker voor een vertaling kon vragen? Doorbrak ik het solistische karakter van mijn werksituatie? Hoorde ik over leveringsvoorwaarden, acquisitie, belastingwetten, het schrijven van offertes, het administreren en goede zoekbronnen (eerst in boeken en later ook steeds meer op internet), begreep ik mezelf beter door me aan anderen te spiegelen. Ontdekte ik dat ik niet alleen met bepaalde vragen rondliep? Werd ik ouder en door de uitwisseling met anderen wijzer? Werd ik wijzer door mij aan jongere collega’s te spiegelen? Door mijn ervaring konden zij toch eigenlijk meer van mij leren dan ik van hen? 

Eén mens, zoveel vragen. Ik kan er nog veel meer stellen. Maar ik laat het even bij de bovenstaande lijst. Behalve bij de eerste en de laatste vraag kan ik steeds een simpel ‘ja’ schrijven. Het antwoord op de eerste vraag heb ik al gegeven. Nee, ik kende nog niet veel collega’s. En ja, ik heb veel van hen geleerd. 

Maar leerde ik alleen van de oudere vakgenoten? Nee, ook als een jongere collega mij naar mijn aanpak vroeg, was dat een uitnodiging om over mijn eigen handelen na te denken. Jonge collega’s hebben bovendien vaak nieuwe kennis en inzichten. 

Wat had ik allemaal niet geweten als de Kring Arnhem-Nijmegen niet had bestaan? In twintig jaar heb ik zoveel bijeenkomsten bijgewoond dat ik soms niet eens besef welke kennis en ervaringen ik haast ongemerkt heb opgedaan. Als in een film komen en gaan de beelden en onderwerpen. Nieuwe flex-BV, Acquisitie, Procedures voor het beëdigen van vertalingen, apostille, leren omgaan met stress tijdens het vertalen, leren omgaan met (lastige) klanten, de computer: hardware en Internet, handig werken met Office, vertaaltools vergeleken, een bezoek aan de vertaalafdeling van de NPO in Hilversum, twee informatiebijeenkomsten over Kwaliteitsnormen (NEN en ISO), Reto-Romaans en oude ambachten in Zwitserland, een bezoek aan de Akzo waarbij we in gesprek gingen met het hoofd van de voormalige vertaalafdeling, een workshop “Vertalen, Tolken en culturele verschillen”, een bezoek aan Omec Motors (Peja International) – met twee aanschouwelijke workshops over elektromotoren en automotoren, inclusief een kijkje in het Rolls-Royce-museum in Arnhem en woordlijsten, intervisie – wat is dat en hoe gaat dat, een workshop voor starters, drie volledige dagen in rechtbank Arnhem waar we van gedachten wisselden met in totaal zes rechters en ook zittingen bezochten, een rondwandeling in historisch Nijmegen, twee wandelingen met rondleiding in Arnhem (waarvan 1 over Jugendstil), een bijeenkomst over internationaal recht en rechtshulpverzoeken, een avond over het Pools, het Chinees en gebarentaal, een inleiding over spraakherkenning, verschillende bijeenkomsten over het PE-beleid, informatie van de interimmanager over het nieuwe bestuur, de plannen en de toekomst van het NGTV, dezelfde avond een workshop over technologische veranderingen in de ITC met name voor tolken en vertalers, een workshop over de AVG (Europese Privacywet) en een presentatie over het levenstestament.

Een flinke lijst die misschien niet eens volledig is.

Mooi meegenomen die kennis en ervaringen. Inzichten, woorden, begrippen, verbanden – een natuurlijk leerproces. Een mooi rendement. Zeker ook omdat ik er bovendien op een goedkope en zinvolle manier PE-punten mee verdiende. 

En natuurlijk waren er etentjes. Dus veel goede dingen die de moeite waard waren.

Tel de zegeningen. Het was goed om even stil te staan bij het verleden van kring Arnhem-Nijmegen. Misschien zijn de kringen, secties en andere overlegorganen van het NGTV wel de krenten in de pap van ons genootschap. Zelfs collega’s die geen behoefte hebben aan PE-punten kunnen er hun voordeel mee doen. 

Kring Arnhem-Nijmegen leek twee jaar geleden in slaap gewiegd. Zeven mensen besloten toen om de schone prinses uit haar slaap te wekken. In twee jaar tijd is een nieuw draaiboek geschreven met genoeg nieuwe ideeën om deze kring voort te zetten. En we denken dan niet alleen aan juridische onderwerpen, maar ook aan thema’s als adverteren op en met social media, ergonomie en gezond werken als tolk en/of vertaler, technologische onderwerpen, algemeen beschouwende zaken, natuurkunde, biochemie, bezoeken aan bedrijven en instellingen enzovoort.

Maar daarbij is menskracht nodig. Het zou mooi zijn als deze kring actief blijft. 

Collegiale uitwisseling is voor iedereen leerzaam in de enerverende en vaak ongewisse tijd waarin wij als professionals leven. Ik nodig u graag uit om te reageren op de advertentie elders in deze Linguaan. Spannend? Voor sommigen misschien, voor anderen een beetje of helemaal niet. Maar soms gaat er een wereld voor je open als je de eerste stap hebt gezet.

Als beëdigd vertaler Duits gebruik ik dagelijks de kennis die ik in het verleden heb opgedaan. Wie op zoek is naar die kennis vindt in Albers Vertalingen de competentie en betrokkenheid die garant staat voor kwaliteit.

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design