U bent hier: Home  »  Groot prijsvoordeel

Groot prijsvoordeel

Goed vertalen is een specialisme. Vertalingen zijn vaak duur, zeker voor een klein of middelgroot bedrijf. Flexibel zoeken wij met u een evenwicht tussen prijs en kwaliteit.

Een goede vertaling hoeft niet duur te zijn. Door kwantumkorting, maar ook door samen met u zorgvuldig af te wegen aan welke kwaliteit een tekst moet voldoen, kunnen wij de vertaalde teksten tegen relatief lage prijzen leveren.

Wij werken niet tegen bodemprijzen. Natuurlijk kent de vertaalbranche veel beunhazen die tegen extreem lage prijzen de tekst wel voor u willen mishandelen. Wij vinden dat geen goed idee. Liever kijken wij samen met u naar de manieren waarop de kwaliteit van de tekst kan worden beoordeeld.

Een vertaalproces kent verschillende fasen die vaak niet allemaal doorlopen hoeven te worden om een voldoende resultaat te krijgen :

  • screenen van de brontekst
  • inlezen en zoeken van terminologie (research)
  • vertalen
  • controleren door de vertaler (checken)
  • reviseren van de doeltekst op basis van de brontekst
  • nalezen van alleen de doeltekst (review)
  • het proeflezen.

De eerste vijf fasen zijn in onze prijs ingecalculeerd. De revisie door een tweede vertaler wordt gedaan op basis van een tweetalige vergelijking. De tekst is dan meestal klaar voor publicatie, maar kan soms nog worden verbeterd. 
Bij de review wordt alleen de doeltekst nog eens door een vertaler nagelezen. Deze hoeft niet direct een specialist te zijn in het betreffende vakgebied. In deze fase is vooral de stijl van de tekst belangrijk. De reviewer beoordeelt vooral of de vertaling voldoet aan het gestelde doel.
En het proeflezen dan? Dat gebeurt door een deskundige in het specifieke domein waarvoor de tekst is geschreven. Deze heeft natuurlijk voldoende kennis van de doeltaal en leest uitsluitend de vertaalde versie van de tekst.

Wilt u dat uw tekst na het reviseren ook nog een review krijgt en door een derde vertaler wordt bekeken? Dan kunt u dat aangeven. Daaraan zijn wel extra kosten verbonden. Daarom kiezen veel klanten ervoor om de revisie in eigen hand te houden en bijvoorbeeld door iemand met taalgevoel en de betreffende deskundigheid in een buitenlands filiaal te laten doen. De revisie kan dan meteen als proeflezing worden gezien.
Als u hiervoor kiest, neemt u de tekst en de verantwoordelijkheid dus weer van ons over. Onze verantwoordelijkheid reikt dan tot en met de fase van de revisie.

Wilt u de review en het proeflezen (proofreading) echter ook door ons laten doen, dan zijn daaraan voor beide fasen afzonderlijk extra kosten verbonden. In de praktijk blijkt dat de meeste klanten de fase van het proeflezen overbodig vinden. De kosten daarvan vinden zij ook te hoog en aan hun doel voorbijschieten.

Grote vertaalbureaus suggereren vaak dat alle fasen van het vertaalproces worden doorlopen en dat deze in hun prijs zijn ingecalculeerd. Wij doen dat niet en komen liever met een prijsvoorstel dat flexibel en transparant is.

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design