U bent hier: Home  »  Permanente educatie

Permanente educatie voor tolken en vertalers

Onze kiem ligt in het voortgezet onderwijs. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Sinds 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers van kracht. Afnemers uit het domein van justitie en andere overheidsinstanties moeten hun diensten afnemen bij tolken en vertalers die bij het Bureau btv in Den Bosch staan geregistreerd. Beëdigde tolken en vertalers moeten bewijzen dat zij voortdurend hun vak bijhouden en na vijf jaar wordt beoordeeld of zij voldoende punten voor de permanente educatie hebben behaald. Wie dat niet kan aantonen, wordt uit het register geschrapt. De beëdigde vertalers en tolken moeten dus aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

Omdat cursussen en workshops bij de erkende instituten meestal nogal duur zijn, heeft Albers Vertalingen in de afgelopen tien jaar met goedkeuring van beroepsvereniging NGTV (het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) veel PE-activiteiten georganiseerd. Daarvan hebben al veel collega's dankbaar gebruik gemaakt. Indirect profiteert de klant ook van deze inspanning: de vertaler en tolk verhogen hun kennis en omdat de kosten beperkt blijven, kunnen de prijzen voor vertaal- en tolkwerk voor klanten op een redelijk niveau blijven.

Momenteel werkt de heer Albers samen met een aantal leden aan een kwaliteitsplan voor scholing waarmee het NGTV voor de toekomst de basis voor een eigen academie wil leggen. Een ambitieus plan dat zeker niet van vandaag op morgen gerealiseerd zal zijn, maar veel voordelen biedt. Zowel voor de tolken en vertalers als voor de afnemers.

De uitgangsgedachte: vertalers en tolken zoeken de dialoog met (potentiële) afnemers en leren de instituten en instellingen, het bedrijfsleven, de producten en ontwikkelingen in de praktijk kennen. De voordelen zijn legio. De interactie tussen de aanbieders en afnemers zal zeker tot meer wederzijds begrip leiden. En vertalers en tolken krijgen - zeker bij internationaal georiënteerde bedrijven - veel productkennis, leren begrippen in verscheidene talen en zullen nog sneller ontdekken wat er in de samenleving gebeurt. Op deze website beschrijven wij een aantal PE-activiteiten. De bezoeken aan de rechtbank in Arnhem spreken veel collega's tot de verbeelding. Onder de naam Meet The Judge genieten deze inmiddels al ruime bekendheid.

In november 2014 waren wij bezochten we ook een bedrijf. Bij Peja in Arnhem kregen wij uitgebreide informatie over elektromotoren. In het bijbehorende Bentley en Rolls-Roycemuseum werd heel aanschouwelijk de techniek, de stoffering en het koetswerk van deze oldtimers uitgelegd. Bovendien beschikken de deelnemers nu over digitale woordenlijsten en illustraties in vier talen.

De voordelen van deze scholingsactiviteiten:

  • actieve exploratie van bronnen in de praktijk
  • vergroten van het collegiale netwerk, dus ook toegang tot de kennis bij collega's
  • passend beeld van de ontwikkelingen in de samenleving
  • inzicht in technieken en processen
  • uitwisseling met mensen in de bedrijven en instellingen zorgt voor beter wederzijds begrip

 

In de toekomst zullen meer workshops, seminars en bezoeken georganiseerd kunnen worden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design