U bent hier: Home  »  Vertalen  »  Vertaaldiensten

Alle vertaaldiensten

Op deze pagina ziet u een overzicht van alle diensten die wij u kunnen bieden. 
Op onze pagina met tekstsoorten ziet u meer voorbeelden.

  • Standaardvertalingen Duits en Nederlands
  • Beëdigde vertalingen Duits en Nederlands 
  • Tekstcorrectie*
  • Tekstrevisie**
  • Inhouse proofreading*** 
  • Tekstadvies
  • Bemiddeling bij webdesign en copywriting
  • Bemiddeling bij uitbesteding van proofreading***
  • Bemiddeling bij vertalingen naar en uit het Frans, Engels en Spaans

Vertalingen Nederlands - Duits 

Wij vertalen samen met gekwalificeerde native speakers omdat geen Nederlander zijn Duits zo beheerst als een Duitser. Bovendien vindt er een controle plaats met een Nederlands oog. Op die manier wordt altijd gecontroleerd of de doeltekst weergeeft wat in de brontekst staat.

En wilt u een meertalige website, inclusief copywriting en webdesign. Vraag ons dan naar de mogelijkheden. Zo houdt u tijd over voor uw kernactiviteit en werkt u kostenbesparend.

Vertalingen Duits - Nederlands 

In overleg met u realiseren wij de beste vertalingen die voor iedereen prettig zijn om te lezen. Daarom kunt u bij ons aangeven voor welke doelgroep de tekst bestemd is en of een tekst aan de cultuur van de doeltaal aangepast moet worden.

Wij noemen dat lokaliseren of adapteren. Soms zullen wij zinnen weglaten of juist toevoegen. Maar altijd houden wij rekening met uw wensen.

Tekstcorrectie *

Heeft u een Nederlandse of Duitse tekst en is die goed en vlot geschreven, maar wilt u de spelling en grammatica toch nog even laten controleren, dan zullen wij dit graag voor u doen. Wij kunnen ook uw dummyteksten doorlezen voordat deze definitief worden afgedrukt of gepubliceerd.

Tekstrevisie **

Bij tekstrevisie moet u denken aan een ingrijpender proces dan bij tekstcorrectie. Bij revisie vergelijken we de bron- en de doelteksten. We kijken dan niet alleen naar de spelling en de grammatica, maar ook naar stijl, formulering, terminologie, consistentie enzovoort. Soms is het zelfs nodig om de tekst voor een deel opnieuw te schrijven, omdat de doelgroep anders afhaakt. Bij de tekstrevisie moet u ook denken aan de review. Daarbij wordt alleen nog beoordeeld of de doeltekst geschikt is voor het beoogde doel. De revisie en review kunnen door dezelfde (tweede) lezer worden gedaan.

Inhouse proofreading ***

Het proeflezen (de proofreading) gaat een stap verder dan de revisie. Bij het proeflezen wordt alleen nog maar de doeltekst gelezen zonder dat de (meestal derde) lezer de brontaal kent. De derde lezer leest de informatie uitsluitend in de moedertaal en mag eigenlijk nie herkennen dat de oorspronkelijke tekst in een andere taal is geschreven.

De belangrijkste vragen zijn: voldoet de tekst aan het beoogde doel, is de tekst goed te lezen en vooral ook: zal de lezer in het betreffende taaldomein zich voldoende aangesproken voelen, of staan er formuleringen en woorden in de tekst die buiten het bekende jargon en referentiekader van de lezer vallen. Een hersenchirurg zal zich meer aangesproken voelen als de medische terminologie correct is.  

De proeflezer kan op twee niveaus worden ingeschakeld. Vaak kan het proeflezen intern gebeuren, omdat de teksten meestal op de 'gewone' consument zijn afgestemd. Wij zijn zelf ook consument en bovendien talig. Dus begrijpen wij heel goed wat prettig en duidelijk leest.

Maar bij een tekst voor een specifiek vakgebied of een specialistisch terrein, kunnen wij voor u een deskundige zoeken die zowel over voldoende taal- als  vakkennis beschikt. Dan zoeken wij voor u buiten de kring van onze eigen meelezers.

Voor beide vormen van proeflezen (intern of uitbesteed) rekenen wij een toeslag. Maar natuurlijk is het proeflezen bij een uitbesteding duurder wanneer wij dit zelf doen.

U kunt het proeflezen ook zelf regelen. Op uw verzoek verwerken wij de uiteindelijke tekst dan in de aangemaakte databestanden, zodat ook toekomstige teksten volgens uw normen worden geschreven en vertaald.

Tekstadvies

Wat betreft het tekstadvies. Iedere taal heeft zijn eigen stijl, beleving en conventies. Zij zijn de weerslag van specifieke normen en waarden. 's Lands wijs, 's land eer.

Nederlandse teksten kenmerken zich bijvoorbeeld door een grote directheid. Duitse lezers vinden het nog steeds prettig om beleefd te worden aangesproken. Op een Nederlandse website "kan je jouw reis direct boeken". De Duitstalige bezoeker van de website leest dan meestal toch dat "Sie Ihre Reise jetzt buchen können".

Wilt u uw teksten op dit soort aspecten laten bekijken, dan denken wij graag met u mee.

Oh ja, wat betreft "kan je jouw reis direct boeken". C'est le ton qui fait la musique. Maar sommigen zullen hier de voorkeur geven aan "kun je jouw reis boeken". Nederlandse lezers en lezeressen die ouder zijn, vinden ongeslepen taal. Schrijft u 'kunt u direct boeken' dan is de kans groter dat zij juist bij u de reis willen boeken. 

Vertaling door mens of machine

Onze vertalingen worden gemaakt door mensen. Tegenwoordig maken veel mensen ook gebruik van de zogeheten vertaalmachines
Wie snel een eenvoudige reservering naar een camping wil sturen, zal met het resultaat tevreden zijn. Wie echter een zakelijk of officieel document wil vertalen, doet er verstandig aan om dit bij een ervaren en erkend vertaalbureau neer te leggen. Albers Vertalingen is zo'n bureau en verzorgt niet alleen uw webteksten, maar ook uw beëdigde vertalingen. Wij zijn geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers en lid van het Nederlandse Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV).

Voorbeeld van de tekst uit een vertaalmachine: 

machinevertaling

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design